10 PHYSICAL SKILLS: TRAINING VS PRACTICE
De medicine ball stelt je in staat om alle 10 “physical skills” te trainen: Cardiovasculair vermogen, spieruithoudingsvemogen, flexibiliteit, kracht, snelheid, power, balans, agility, accuracy en coordinatie. Hierbij is onderscheid te maken tussen training en practice (oefening).

TRAINING refereert aan activiteiten die de maximale fysieke capaciteit verbeteren en zijn direct meetbare, organische veranderingen, zoals spierkracht en uithoudingsvermogen. 

PRACTICE staat voor activiteiten die leiden tot verbeteringen in prestaties door neurologische ontwikkeling, zonder meetbare organische veranderingen. Voorbeelden van physical skills die alleen kunnen worden ontwikkeld door middel van oefening zijn balans, accuracy, agility en coördinatie. Dit toont aan dat het aanleren van vaardigheden door middel van oefening een voorwaarde is om kracht, snelheid en power te ontwikkelen.

HIGH VELOCITY TRAINING
Het uiteindelijke doel van medicine ball training is het ontwikkelen van power: “het vermogen van het neuromusculaire systeem om zoveel mogelijk weerstand te produceren in een zo kort mogelijke tijd.”  Volledig onterecht wordt nog te vaak aangenomen dat het trainen van power, of simpel gezegd het vermogen om effectief te presteren, alleen weggelegd zou zijn voor fitte mensen en sporters. Ook dagelijkse activiteiten vergen een combinatie van kracht en snelheid en deze vaardigheden moeten dus op “real life speed” worden getraind. Dit betekent dat core training verder gaat dan alleen maar stabiliseren en de focus op de type 1 “slow twitch vezels”.  

Bewegen over de volledige range of motion en optimaal gebruik maken van plyometrie voor het rekruteren van type 2 fast twitch vezels en gebruik maken van de Stretch Shortening Cycle. Daarbij komt dat de fast twitch vezels een hogere metabole activiteit hebben en daarmee een gunstige invloed op de lichaamssamenstelling. Tenslotte is het met name voor ouderen aan te raden om de fast twitch vezels te gebruiken, omdat atrofie met name in deze vezels plaats vindt als gevolg van veroudering. Use it or loose it!